#Girişimcilik

Girişimcilerin kalbi ODTÜ KALTEV’de atacak

Takvimler 22 Mayıs 2017 tarihini gösterdiğinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde teknoloji ve üretim ekosistemine yenilikler katmayı amaçlayan Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin temelleri atıldı.

 

15 bin 700 metrekarelik alana kurulacak bu Ar-Ge kampüsü, dünyanın sorunlarına çözüm yolları bulmak için çalışan ve yenilikçi fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen girişimcileri, akademisyen ve araştırmacıları, araştırma ekipleri bünyesinde çalışarak kariyerine erken ve iddialı bir başlangıç yapmak isteyen öğrencileri ve akademik bilgi ile Ar-Ge atılımı yapmak ve üretim süreçlerini yenilemek isteyen firmaları bir araya getirmek misyonunu üstlenecek.

Bu komplekste girişimcilerin kendi ürününü tasarlaması için ihtiyaç duyacakları akademik mentorluk desteğini ve ayrıca ürününü daha etkin pazarlamak için market araştırması ve pazarlama desteği alabilecekler. Günümüzde girişimcilerin en çok karşılaştıkları zorluklara çözüm olarak maddi destek ve kalifiye iş gücü bulma konusunda destek sağlanacak. Kısacası bu kompleks fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen girişimcileri desteklemek için hazırlanıyor.

Dünyanın geleceğini biçimlendirecek enerji, bilişim, modern tarım ve güvenlik alanlarda KALTEV, odağında sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, akıllı sistemler, akıllı şehirler, ileri malzemeler, su ve atık yönetimi, toplumsal farkındalık ve gelişim olan çalışmalara öncelik verecek.

KALTEV fikri geliştirilirken temel bilimler ve mühendislik bilimleri kadar sosyal bilimleri de kapsayan bir yapı olmasına özen gösterildi. KALTEV araştırma alanları ürüne dönüştürülebilecek pratik fikirleri olduğu kadar Kuzey Kıbrıs’ın sorunlarına çözüm olacak sosyal araştırmaları da kapsıyor.

Bu proje sadece adanın değil bu bölgenin ilk teknoloji vadisi niteliğini taşımakta, ODTU Kuzey Kıbrıs Kampusu rektörü sayın Nazife Baykal’ın ifadesiyle “Kuzey Kıbrıs’ta bilim ve teknoloji üretimi odaklı kalkınma devrimini tetiklemek üzere bugün, ilk kıvılcımı çakıyoruz ve ‘ODTÜ’nün Silikon Vadisi yok ama Kalkanlı Teknoloji Vadisi olacak’ vizyonuyla doğan ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin temelini atıyoruz.” Ve ayrıca “KKTC, KALTEV ile bir teknoloji adası olacak. Vadi ile global bir teknoloji ve inovasyon merkezi hayal ediyoruz. KKTC’nin jeopolitik konumundan dolayı Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu’dan global şirketleri buraya çekerek, araştırma, geliştirme ve inovasyonun merkezi olmayı hedefliyoruz.” dedi. Bu bağlamda projenin global ve bölgesel anlamda bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak için ne kadar güçlü vizyon ve misyon temellerine dayandığını görebiliyoruz.

İki etapta tamamlanacak bu projenin ilki Eylül 2018’de, ikincisi ise Eylül 2019’da hizmete geçeceği planlanmaktadır. Yani önümüzdeki süreç içerisinde projenin girişimcilere yönelik ne gibi avantajlar sağlayacağını daha detaylı bir şekilde bilgilendirilecek ve hayata geçirilecektir. Daha detaylı bilgi için: www.odtukaltev.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

YORUMLAR